Åsen Emergency Communication Center

Dommedagssentralen – Nødsentralen Åsen

Bak den låste ståldøren i en bakgård på Torshov ligger Nødsentralen Åsen. Herfra skulle landets telefonlinjer sikres i tilfelle krig eller fiendtlig sabotasje.

I en bakgård på Torshov går det en bratt trapp ned til et bomberom. Bak den låste ståldøren ligger det to rom. Dette er Nødsentralen Åsen.

13 hemmelige sentraler

I 1962 startet Televerket byggingen av 13 hemmelige kommunikasjonssentraler. Disse var spredd over hele landet og skulle sikre landets telefonlinjer i tilfelle krig eller fiendtlig sabotasje. På små skilt står det med falmet, blå skrift «Nittedal» og «Linderud». Med stor sannsynlighet kunne man koble seg sammen med andre hemmelige nettverk. Det antas at Nødsentralen Åsen kunne koble seg mot en skjult sentral som tidligere lå en blokk på Linderud. Der hadde Forsvaret egne linjer som gikk utenom de sivile. Disse linjene kunne kobles sammen dersom det skulle bli nødvendig.

Frykten for global atomkrig

Bakgrunnen for etableringen av nødsentralene var Cuba-krisen og frykten for en global atomkrig.

Etter hvert fulgte den sovjetiske tilbaketrekkingen av atomrakettene fra Cuba. Anlegget ble låst, og bortsett fra noen montører sin i all hemmelighet drev vedlikehold sto anlegget tomt til det ble «gjenoppdaget» ved en tilfeldighet i 1995. Dette er den eneste komplette nødsentralen som er funnet.

Glemt i over 30 år

I over 30 år har nødsentralen vært glemt. Når du kommer inn i sentralen er det som om tiden har stått stille. Her står gammeldagse telefonvekslere og stoler innpakket i plast. På bordene ligger gammeldagse hodetelefoner og telefonene har dreieskive. Alt er som det ble forlatt den gangen for over 50 år siden.

Nødsentralene var strengt hemmelige, og alle som skulle jobbe med disse måtte sikkerhetsklareres. De var så hemmelige at de kun var kjent blant noen få politikere, utvalgte topper i Televerket og folk fra Etterretningstjenesten og Forsvaret.

Det finnes liten eller ingen informasjon om disse sentralene. Det er ikke funnet verken beredskapsplaner eller andre dokumenter som sier noe om når og hvordan disse anleggene skulle brukes.

Anlegget er vernet

Anlegget er innlemmet i verneplanen fra 1995, men det er fremdeles uvisst hva som kommer til å skje med de underjordiske rommene på Torshov.

NRK-serien «Hemmelig rom» har besøkt Nødsentralen Åsen. Du kan se episoden av «Hemmelig rom» på NRK Nett-TV:

icon-car.png
Nødsentralen Åsen

henter kart - vennligst vent...

Nødsentralen Åsen 59.938842, 10.777265 Nødsentralen Åsen