Bilder fra Nidarosdomen

Byggearbeidene på den første steinkirken over St. Olavs gravsted i Trondheim startet ca. 1070, og man antar at kirken sto ferdig rundt år 1300. Etter mer enn 130 års restaurering og gjenoppbygging lar man seg fortsatt imponere over den mektige katedralen.