Bletchley Park. Foto: Pål Stagnes

Bletchley Park – stedet der de knekte Enigma

Under andre verdenskrig var Bletchley Park base for den britiske etterretningstjenesten kodeknekkere.

Besøker du London kan det være vel verdt å sette seg på toget og reise de omlag 80 km nordover til Bletchley.

Fra Euston station tar reisen en times tid. Fra jernbanestasjonen i Bletchley er det gangavstand til Bletchley Park som i dag er museum.

Historien til Bletchley Park begynte som herregåd tilbake til tiden for den normanniske invasjonen i 1066. Den tidligste kjente referansen er fra 1308. Eiendommen ble på et ukjent tidspunkt krongods. Stedets hovedbygning ble bygget mellom 1883 og 1926, og er oppført i en eklektisk stil med blanding av viktoriansk gotikk, tudor og nederlandsk barokk.

Foto: Pål Stagnes

I 1939 ble etterretningstjenestens kodebrytervirksomhet lokalisert til Bletchley.

Under krigen ble Bletchley Park en viktig brikke i den allierte planleggingen. Opplysningene som ble samlet inn her gikk under kodenavnet «Ultra». Det ble holdt strengt hemmelig hvordan mann hadde samlet inn opplysningene. Noe av det viktigste arbeidet som foregikk var analyser av koder fra de tyske kodemaskinene Enigma og Lorenz. Hemmeligholdet var så vellykket at den tyske kontraspionasjen, Abwehr, aldri forsto at man hadde brutt kodene.

Foto: Pål Stagnes

Informasjon levert av Bletchley Park viste seg avgjørende for Storbritannia og dets allierte på flere viktige punkter, blant annet Battle of Britain, The Blitz, slaget ved Cape Matapan, Kreta, Nord-Afrika, Battle of the Atlantic og D-Day. Det er estimert at arbeidet hjalp til med å forkorte krigen med minst to år, noe som sparte mange liv på begge sider.

Eksistensen av Bletchely Park og alt de lagde ble ikke allment kjent før i 1976, etter at 30 årsfristen for hemmeligholdelse hadde utløpt.

Etter krigen ble mye av utstyret og tegningene til ødelagt og de som jobbet der ble også pålagt streng taushetsplikt. Mange av dem slet i årene etter krigen med at familie og venner trodde de ikke hadde gjort en anstendig innsats under krigen, spesielt de som var unge menn da de begynte på Bletchley. Etter at hemmeligheten ble kjent har de fått anerkjennelse for sitt arbeid, som blant annet er blitt kjent for et stort publikum gjennom flere filmer.

Etter at anlegget begynte å forfalle sterkt, og det ble snakk om å rive det, ble Bletchley Park Trust grunnlagt for å bevare og restaurere bygningene. Det ble satt i stand et museum som viser aktiviteten ved anlegget, der man blant annet kan se kodemaskinene og rekonstruksjoner av de første datamaskinene som var i bruk.

Foto: Pål Stagnes

The Bletchley Park Trust er en veldedighetsorganisasjon, som har som oppgave å bevare og forbedre Bletchley Park, for å tiltrekke, engasjere og utdanne besøkende fra hele verden. De ønsker å markere kodeknekkingsprestasjonene under andre verdenskrig, og sin rolle som fødestedet til databehandling og dens betydning for å forstå fortiden og relevans for fremtiden.

Morten Tyldums film The Imitation Game fra 2014 viser matematikeren Alan Turings (spilt av Benedict Cumberbatch) forsøk på å knekke Eingma-kodene med hjelp fra andre matematikere.

Bletchley Park vokste raskt i størrelse og betydning som krigen utviklet seg. Det som begynte med bare en håndfull eksperter blitt en codebreaking hub i industriell skala, sysselsetter rundt 9000 personer på stedet. Total hemmelighold var avgjørende.