Foto: Pixabay/pasja1000

Natt til søndag må du stille klokken

Natt til søndag endrer vi fra sommertid til normaltid, men hvilken vei skal du stille klokken?

Nå som vinteren er i anmarsj er det nok en gang på tide å stille klokken. Som vanlig skjer dette natt til søndag siste helgen i oktober. Men hvilken vei skal du stille klokken? En huskeregel er at vi alltid stiller klokken mot sommeren. Det betyr at vi nå på høsten stiller klokken en time tilbake.

Sommertid er en ordning som flere land har innført for å utnytte de lyse delene av døgnet og spare energi. På sommeren stiller vi klokken en time frem. I Norge regnes vintertid som normaltid.

I følge Wikipedia ble sommertid først foreslått av Benjamin Franklin i et essay så tidlig som i 1784, men ble ikke tatt i bruk før første verdenskrig. Tyskland var først ute i 1916, og deretter fulgte Storbritannia. Tanken var å få en bedre utnyttelse av sommermånedene, med en lys time ekstra på kvelden, minske energibruken.

I Norge ble sommertid først innført som fast ordning fra 1980. I 1996 gjennomførte en EU en harmonisering av sommertidene slik at alle EU-land nå har felles sommertid. Norge følger EUs sommertid.

I Europa var det lenge bare Island som ikke benyttet sommertid. I 2011 besluttet Russland å gå bort fra ordningen, noe som førte til at også nabolandene Hviterussland og Ukraina fjernet sommertiden samme året. I Tyrkia ble det i 2012 fremmet forslag om å oppheve sommertiden.

I Norge er det Nærings- og fiskerideperatementet som administrerer sommertiden gjennom «Forskrift om sommertid». Forskriften har fastsatt at normaltiden fra tiden mellom kl 0200 siste søndag i mars og kl 0300 siste søndag i oktober.

I mars skrur vi klokken én time frem, og ved sommertidens slutt blir den skrudd én time tilbake. Sommertid i Norge vil si UTC+2, mens normaltid vil si UTC+1.

Natt til søndag 29. oktober kl 0300 skrur vi klokken én time tilbake slik at den viser 0200.