I morgen kommer de nye sedlene

I morgen kommer de første sedlene med nytt design i sirkulasjon. Først ut er 100- og 200-kronesedlene.

Den åttende seddelserien er den sikreste som noen gang er laget. Også designet er nyskapende, i både norsk og internasjonal sammenheng.

For første gang i historien vil det ikke være portretter på de norske sedlene. I stedet er «Havet» valg som et gjennomgående tema for hele serien.

– Havet og kysten står sentralt i fortellingen om Norge, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da de nye sedlene ble presentert på en utstilling i Oslo i november i fjor.

Forsidene er preget av en tradisjonell og ikonsterk design. Hver valør har et maritimt hovedmotiv. De moderne, pikselmønstrede baksidene er bygd opp rundt et gridsystem basert på Beauforts skala for vindstyrke.

Alle blir like høye

Til forskjell fra dagens sedler, vil alle de nye sedlene ha samme høyde, 70 millimeter. Lengden på sedlene vil imidlertid være avvikende. For å skille valørene, vil lengden øke med 7 millimeter for hver valør, slik at 100-kroneseddelen for eksempel blir 133 millimeter og 200-kroneseddelen 140 millimeter.

Nye 100-krone sedler. Foto: Norges Bank

Økt sikkerhet

Seddelserien som nå er i sirkulasjon, ble utviklet på begynnelsen av 90-tallet. De siste årene har mange av landene rundt oss gitt ut nye og sikrere sedler.

Seddelforfalskning er lite utbredt i Norge, men Norges Bank frykter at det kan bli et problem dersom våre sedler er dårligst i klassen.

De nye norske sedlene har fått innarbeidet både synlige sikkerhetselementer beregnet for publikum og maskinlesbare sikkerhetselementer, og man skal kunne se og føle at en seddel er ekte.

Som vanlig er det vannmerke i sedlene. Det er også sikkerhetstråd som vi kjenner fra før.

I tillegg er det det blitt lagt inn en ankerkjetting som ser ut som den beveger seg hvis du vipper den side til side, og en ring som flyter i et fargespill nede til venstre.

100- og 200-kronesedlene settes i sirkulasjon 30. mai 2017. Deretter følger 50- og 500-kronesedlene som blir utgitt fjerde kvartal neste år. 1000-kroneseddelen utgis i fjerde kvartal 2019.

Blir ugyldige

Etter at de nye 100- og 200-kronesedlene er satt i sirkulasjon, vil de gamle 100- og 200-kronesedlene fortsatt kunne brukes som betalingsmiddel i ett år, det vil si fram til 30. mai 2018.

Folk oppfordres til å bruke de gamle sedlene når de handler i butikken eller sette de inn på konto før de blir ugyldige om ett år. Norges Bank er pliktig til å veksle inn de ugyldige sedlene i minst ti år.