Foto: Pixabay/KoalaParkLaundromat

Bokstaven «Å» er hundre år

21. desember 1917 ble den nye rettskrivingen fastsatt ved kongelig resolusjon, og å avløste aa.

Skrivemåten Å/å avløste Aa/aa offisielt i norsk rettskriving som anbefaling i 1917 og obligatorisk fra 1938. Før den ble offisielt innført i Norge ble den også kalt «svensk å».

I rettskrivingsreformen ble det anbefalt at å ble brukt i stedet for dobbelt a. Det tok litt tid før bokstaven ble tatt i bruk over alt. Blant annet en del aviser holdt igjen. Aftenposten gikk ikke over til å bruke å før i 1928.

1917-rettskrivingen var den første som hadde til hensikt å samle bokmål og nynorsk til ett ved å innføre ortofone prinsipp i begge målformene. Disse prinsippene hadde til formål å føre skriftformene nærmere talemålet på Østlandet.

Å er den 29. bokstavene i det norske alfabetet. Bokstaven brukes i norsk, dansk, finsk, skoltesamisk og chamorro. Å brukes også i vallonsk, men anses for å være en variant av a.

Tegnet har oppstått ved at den andre a-en i bokstavparet aa ble satt over den første. Den øverste -en er med tiden redusert til en ring.