Norwegian-fly tar av fra Oslo Lufthavn Gardermoen. (LN-KKU). Foto: Pål Stagnes
Foto: Pål Stagnes

Flightspotting

Flightspotting på Oslo Lufthavn Gardermoen.