Grini-museet: Fanger. Foto: Pål Stagnes
Grini-museet: Fanger. Foto: Pål Stagnes

Bilder fra Grini-museet

Konsentrasjonsleiren Grini.

Hovedbygningen (i dag Ila landsfengsel) ble opprinnelig bygget for å bli statens nye kvinnefengsel, men var ennå ikke tatt i bruk til dette formål da krigen kom 9. april 1940.

Den første tiden ble bygningen blant annet brukt til internering av norske kringsfanger. Men fra 14. juni 1941 ble den overtatt av Det tyske sikkerhespoliti – GESTAPO – til konsentrasjonsleir.