World Cup i Holmenkollen

Andre helgen i mars var det duket for folkefest i Holmenkollen. Med en målsetning om 100 000 besøkende, 350 utøvere fra 30 nasjoner, 300 pressefolk og mange millioner TV-seere må det frivillige til, mange frivillige. Blant de 1000 frivillige under årets World Cup Nordic Skiing var det 13 radioamatører fra Oslogruppen.

World Cup i Holmenkollen

I løpet av World Cup-helgen samles det nesten like mange mennesker i Holmenkollen som det er innbyggere i Sogn og Fjordane. Her samles 100.000 besøkende, 350 utøvere, støtteapparat, 300 pressefolk og 1000 frivillige. Med så mange mennesker på et sted er det viktig med et godt førstehjelpstilbud. Når Skiforeningen og Norges Skiforening inviterer til folkefest i «Kollen» er ikke dette overlatt til tilfeldighetene.

Sporing

Saniteten under World Cup i Holmenkollen er en profesjonell gjeng. De fleste til daglig jobber innen helsevesenet. Vi finner både lege, sykepleiere og ambulansearbeidere blant de frivillige. Med flere ambulanser, søscootere, legebil og sanitetslag er det viktig å til enhver tid å ha oversikt over hvor de befinner seg. Arrangøren hadde derfor et ønske om at alle sanitetsressursene skulle utstyres med trackere. Sanitetslagene ble utstyrt med Polaric Tracker, mens vi på kjøretøy benyttet Kenwood D7 bygd inn i Pelicase. «Pelitrackerne» er større og har utvendig antenne. De kan i tillegg utstyres med eksterne batterier. På grunn av størrelse og robusthet egner disse seg godt til plassering på snøscootere og ambulanser.

For å få god APRS-dekning ble det satt opp egen digipeater. Denne ble plassert slik at den sørget for god dekning i hele området og mot Igate. Til hoppkonkurransen leverte vi et eget sambandsnett som skulle brukes som fall-i-bakken-radioer. Til dette brukte vi Motorola GP320. Dette er enkle radioer med få muligheter for å skru seg bort. Siden radioene skulle brukes av ikke-amatører ble det benyttet konsesjonsbelagte frekvenser. SanKO var bemannet med en sambandsoperatør og en loggører i tillegg til medisinsk personell fra arrangøren. Der benyttet vi Polaric Server for å vise hvor de ulike ressursene befant seg.

Logging

Alle hendelser ble loggført i en elektronisk logg. Systemet er utviklet av FORF og Rovernes Beredskapsgruppe (RBG). I Sanitetslogg ken det opprettes egne logger for hendelser i hovedloggen. Det gir en god oversikt, men også en mer detaljert logg for en spesifikk hendelse. En god logg er et godt arbeidsverktøy når det stormer som verst.

Tetra

Hovedsambandet var Tetra-radioer. Sambandsoperatørene i SanKO fikk god trening i bruk av dette, noe som kommer godt med når Sambandstjenesten får egne Nødnett-terminaler. Tetra-teknologien krever en annen måte å operere på. Med Tetra må man vente på at man får koblet seg opp før man begynner å snakke. De tre T’ene, Tenk-Trykk-Tal, får en annen rekkefølge; Trykk-Tenk-Tal.

På’n igjen til neste år

De to travleste periodene for vår del var på morgenen og kvelden når trackere og samband skulle deles ut og leveres inn igjen. Resten av dagen hadde vi anledning til å gå rundt og få med oss folkelivet og konkurransene. Med det fine været og den gode Kollenstemningen ble dette en fin helg for både frivillige og besøkende. Nå gleder vi oss bare til neste år hvor det 13.-15. mars på nytt dukes for folkefest i Kollen.

Eksterne lenker: