Demo av mobilt kontrollrom for Nødnett. Foto: Pål Stagnes
Foto: Pål Stagnes

Superbrukerkurs Nødnett

Nødnett er et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Nettet skal bygges ut i hele landet og ferdigstilles i løpet av 2015.

Blant brukerne i Nødnett finner vi FORF-organisasjonene, og i helgen ble det avholdt Superbrukerkurs Nødnett ved Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern. Alle som skal bruke Nødnett må ha opplæring, også medlemmer i de frivillige redningsorganisasjonene. Som superbruker er jeg godkjent som instruktør for brukerkurs.

Nødnett skal være driftssikkert og robust og derfor er alle basestasjoner utstyrt med blant annet reservestrøm.

Motorola MTP850 S Nødnetterminal. Foto: Pål Stagnes
Motorola MTP850 S Nødnetterminal. Foto: Pål Stagnes

Alle som skal bruke Nødnett må ha egne, godkjente Nødnett-radioer og alle brukere må ha gjennomgått brukerkurs. Nødnett har en rekke talegrupper som ingen andre enn de som er gitt tilgang til kan høre hva som blir sagt. Det finnes også flere talegrupper for samhandling på tvers av organisasjoner. Talegruppene kan settes sammen etter behov slik at politi, helse, brann og FORF-organisasjonene kan jobbe sammen, eksempelvis ved en større ulykke. Radioene kan også sende og motta tekstmeldinger og brukes til å utveksle mindre datamengder.

Kurset var arrangert sammen med Røde Kors sine Region Øst sommerkurs. Siden dette var et FORF-kurs var det deltakere fra NRRL Sambandstjenesten, Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp Sanitet og Sivilforsvaret. Det var hyggelig å få møte så mange engasjerte mennesker som bruker sin fritid i den frivillige redningstjensten.

Demo av brannvesenets kontrollrom/ICCS. Foto: Pål Stagnes
Demo av brannvesenets kontrollrom/ICCS. Foto: Pål Stagnes
Demo av politiets simuleringsrom. Foto: Pål Stagnes

 

Les mer: