LA4O Field Day 2010

Radioamatørenes Field Day har som mål å fremme rekruttering av nye radioamatører og styrke samarbeidet mellom norske radioamatører. En Field Day gir også trening i å operere portable stasjoner uavhengig av nettspenning fra det offentlige el-nett og permanente antenner.

Oslogruppens Field Day var i år lagt til Trollvann.

I tillegg til feltmessig radiokjøring på mange modes, antenneoppsett og sosialt samvær, blir det blant annet muligheter for å prøve radioorientering.

Field Day-arrangementet har også innlagt et konkurranseelement gruppene i mellom. Her er det slik at man i tillegg til radiokjøring får poeng for de aktivitetene og den media oppmerksomheten gruppen klarer å skape.

Det var stort fremmøte og god stemning under arrangementet som varte fra lørdag formiddag til søndag formiddag.

I tillegg til tradisjonelt opplegg med stort telt, antenneoppsett og radiokjøring, var det også lagt ut poster for radioorientering så her var det stor bredde i aktivitetene.

Det sosiale er viktig på en field day og på kvelden var det stor fellesmiddag med grillmat for deltakerne.