Mannskaper fra NRRL Sambandstjenesten filmer og direkteoverfører live fra ulykkesstedet. Foto: LB1JG Arnfinn Roland

HarbourEx15 – Norges største sivile øvelse

28. og 29. april deltok NRRL Sambandstjenesten i HarbourEx15. Øvelsen er den største sivile øvelsen som er gjennomført i Norge.

Scenarioene i øvelsen omfattet blant annet brann i et tankanlegg på Sjursøya i Oslo, masseevakuering av beboere i området og en grunnstøting.

Øvelsen er en oppfølging av Sydhavnsrapporten som også dannet grunnlaget for valget av scenario og øvingssted. DSBs utredning viser et komplekst og sammensatt bilde av risikofaktorer, og Sydhavna er et område med mange ulike aktører og aktivitet lokalisert på et lite geografisk område.

HarbourEx15 er en del av EUs øvingsprogramm, og øvelsen involverte i tillegg til et 30-talls nasjonale beredskapsaktører også bistand fra internasjonale redningsressurser.

Mannskaper fra NRRL Sambandstjenesten filmer og direkteoverfører live fra ulykkesstedet. Foto: LB1JG Arnfinn Roland

Øvelsen bestod av tre hovedscenarioer:

Scenario I – en eksplosiv brann i tankanleggene på Sydhavna

En eksplosjonsartet brann oppstår i beholderen terminal. Flere av de beholderne som er involvert i ulykken inneholde ukjente farlige stoffer. Brannen er eksplosiv og sprer seg til oljetankene ved siden av beholderen terminal hvor den forårsaker store skader på tankene og starter en langvarig brann som potensielt vil vare i 3-4 dager.

Scenario II – evakuering av publikum i røyk berørte områder

Store mengder røyk forårsaket av brann på oljetankene vil skape store problemer for befolkningen i området i tillegg til å hindre trafikkflyten på både vei og jernbane.

Scenario III – skipskollisjon med påfølgende utslipp av bunkersolje i Oslofjorden

Et skip forankring skjer i Oslofjorden, like utenfor Sydhavna. Jordings forårsaker utslipp av bunkersolje fra de involverte fartøy i indre Oslofjord.

DISTAFF. Foto: Pål Stagnes
DISTAFF. Foto: Pål Stagnes

NRRL Sambandstjenesten bidro med live overføring av tv-bilder fra øvelsesområdet og inn til Oslo Rådhus hvor øvelsesledelsen var lokalisert. I tillegg ble bildene også vist i Formannskapssalen i Rådhuset hvor besøkende gjester fikk informasjon om øvelsen. I Formannskapssalen ble det også vist live bilder fra DISTAFF (øvelsesledelsen).

Foto: Lars Tjelsbo

De mest spennende bildene ble levert fra øvelsesområdene på Sjursøya og Grønlia. Fra øvelsesområdene ble bildene sendt via link på Kongshavn videregående skole og inn til Rådhuset. Størst utfordring var det på dag 2 hvor vi skulle dekke skipskollisjonen. For å få best mulig bilder ble ett av kameraene stående på land, mens det andre kameraet ble med redningsskøyta ut på fjorden. Dette ga svært gode bilder inn til øvelsesledelsen.

Under øvelsen samarbeidet SVG (Samband Vestfold Grenland) og NSOA (NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus).