Bilde fra Oslogruppens Field Day 2010. Foto: Pål Stagnes

Amatørradio

9. april 2010 gikk jeg opp til og bestod lisensprøve som radioamatør. Post- og teletilsynet tildelte meg kallesignalet LA6CSA.

Men hva i alle dager er en radioamatør?
En radioamatør er en person som har radiokommunikasjon (sending og mottaking) som hobby. En interesse han eller hun deler med mer enn 2 millioner andre over hele verden.

Hvordan blir jeg radioamatør?
For å kunne drive denne hobbyen må man ha en tillatelse, en radioamatørlisens. For lisensen kreves at man har god kjennskap til emner innen radioteknikk. I tillegg gjelder at man har satt seg godt inn i amatørprosedyrer og gjeldende forskrifter og regler.

NRRL -Norsk Radio Relæ Liga, radioamatørenes organisasjon i Norge, har utarbeidet en lærebok, «Radioamatørens ABC» som dekker pensum i radioteknikk. Det er også utarbeidet en samling med temahefter, hvor de enkelte emner utdypes grundig.

Det finnes også et nettbasert kurs for selvstudium. Det var dette kurset jeg tok. Du finner kurset på radiokurs.no.

De lokale gruppene arrangerer også fra tid til annen kurs. Sjekk ut hjemmesidene til NRRL for å finne din nærmeste gruppe.

Lyst til å vite mer?
Har du lyst til å vite mer om amatørradio og radioamatører anbefaler jeg deg å stikke innom din lokale gruppe på et møte. Oslogruppen som jeg er medlem av har møter hver onsdag fra kl. 1900. Adressen er Nedre Rommen 5 E (3. etg).